Dari hadith nabi s.a.w. yang bermaksud: "Ya Allah, berkahilah aku di dalam keluargaku dan berkahilah mereka dengan sebab aku. Ya Allah, berikanlah rezeki kepadaku lantaran mereka serta berikanlah rezeki kepada mereka lantaran aku. Ya Allah, satukanlah kami dalam kebaikan dan pisahkanlah kami jika Engkau menghendaki (kami) berpisah dalam kebaikan pula." (Atsar riwayat Abddurrozaq dalam mushannafnya no. 10460, disahihkan oleh Syeikh al-Albani dalam Adabuz Zifaf 1:24)

FAEDAHNYA:

1. Setelah akad nikah selesai, kedua mempelai disunnahkan untuk solat sunnah dua rakaat. Solat ini dilakukan dengan berjemaah, sebagaimana yang dinukilkan dari kalangan salafush soleh.

2. Doa yang mulia ini dipanjatkan kepada Dzat Yang Maha Mendengar yang bersemayam di atas Arsy setelah selesai solat sunnah tersebut.

3. Sesungguhnya dzat yang memberi rezeki adalah Allah s.w.t. Seorang suami hanyalah perantara dengan Allah s.w.t. yang memberikan rezeki kepadanya untuk menafkahi keluarganya. Bagi menjelaskan lagi, sila rujuk al-Qur'an surah adz-Dzariyat :58.

4. Dalam mengharungi bahtera rumahtangga, tidak selamanya seseorang akan menjalaninya dengan mulus tanpa ada permasalahan. Adakalanya sebuah rumahtangga itu bertahan dalam menghadapi berbegai cubaan dan adakalanya tidak kuat menghadapinya sehingga mengharuskan mereka harus berpisah.

5. Dengan mengucapkan doa yang mulia ini, nescaya Allah s.w.t. akan memberikan kebaikan kepada keluarga tersebut, baik di kala rumahtangganya tetap bertahan mahupun harus berpisah di tengah jalan.

6. Doa yang sama boleh diucapkan oleh seorang suami kepada isterinya:

"Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadaMu kebaikannya dan kebaikan apa yang telah Engkau ciptakan dalam tabiatnya. Aku memohon perlindungan kepadaMu dari keburukannya dan keburukan apa yang yang telah Engkau ciptakan dalam tabiatnya." (Hadith Riwayat Abu Dawud no. 2160 dan Ibnu Majah no. 1918, disohihkan Syaikh al-Albani dalam Sohih wa Dho'if Sunan Abu Dawud no. 2160)

0 comments:

Post a Comment

Pengikut