Sesungguhnya membela hadith nabi merupakan suatu amalan yang amat mulia dan utama. Oleh kerananya, tidak hairanlah bila para ulama menilainya sebagai jihad fi sabilillah. Imam Yahya bin Yahya pernah mengatakan: "Membela sunnah lebih utama daripada jihad".

Imam Syafi'i termasuk dalam saf pembela hadith nabi s.a.w. sehingga beliau mendapat gelar dari ulama' semasa beliau dengan "Nashirus Sunnah" (Pembela Hadith Nabi s.a.w.). Imam Ahmad berkata: semoga Allah merahmati Syafi'i, dia telah membela hadith-hadith Rasulullah s.a.w."

Bersambung lagi..............

0 comments:

Post a Comment

Pengikut